Team Utan Gränser är en cykelklubb där vi förutom att träna, cykla lopp och ha kul tillsammans även har en insamling till förmån för Läkare Utan Gränser. TUG Gravel är en egen sektion inom Team Utan Gränser som bildats för att sprida kunskap och glädje med att cykla gravel. TUG Gravel driver sidan Gravelrutter (https://teamutangranser.se/gravelrutter/) som är ett bibliotek över gravelrutter son laddas upp av enskilda medlemmar, och som kan laddas ner av alla besökare till sidan. För användning av Gravelrutter gäller några enkla förhållningsregler:

För all uppladdning av gravelrutter, fotografier och annat innehåll till sidan Gravelrutter, gäller att den som laddar upp innehållet också ansvarar för att den är ägare till innehållet eller har tillstånd från eventuella rättighetsinnehavare. Notera särskilt att för rätt till delning av gravelrutter, och uppladdning till sidan Gravelrutter, gäller tillämpliga villkor från respektive appleverantör. Team Utan Gränser tar inget ansvar för det innehåll som laddas upp. Som uppladdare har du inget juridiskt ansvar för innehållet du laddar upp. Det vilar helt på användaren av en rutt att följa lagar, regler och bestämmelser.

TUG Gravel är innehavare av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till sidan TUG Gravel, med undantag för innehåll som laddas upp av användare enligt ovan.

Den som laddar upp innehållet, medger ger därigenom att såväl Team utan Gränser som varje besökare till sidan Gravelrutter erhåller en icke-exklusiv licens att fritt ladda ner, nyttja, kopiera och sprida innehållet, för eget, icke-kommersiellt bruk. All nedladdning av hela eller delar av innehållet på sidan Gravelturer för kommersiellt bruk är otillåtet.

Sidan Gravelturer erbjuder i dagsläget ingen  möjlighet för användare att dela inlägg med andra användare. Däremot har sidan ett kontaktformulär, där användare kan kontakta TUG Gravel med frågor och synpunkter. TUG Gravel drivs på ideell basis och kan därför inte garantera någon viss svarstid, men gör sitt bästa för att besvara kontakter så snart som möjligt, och om kontakten rör en viss gravelrutt, komplettera eller ändra information på sidan Gravelrutter om TUG Gravel finner detta lämpligt.

Varumärkena Team utan gränser och Läkare utan gränser, eller eventuella andra varumärken på sidan Gravelturer (inklusive Team Utan Gränsers sponsorer) får inte användas utan särskilt tillstånd.