Nivå Längd 168 km Stigning 55 m/mil Tekniknivå 4
Underlag 85% grus 15% asfalt 5% stig
Start & Mål Kvillinge Norrköping
Skapare Velonia
Fika Se rutten
Nedkortning

Ordet Kolmården förknippas i dag nästan enbart med djurparken mellan Krokek och Kvarsebo ovan Bråvikens norra strand, men området är faktiskt mycket större än så:

Här kan du läsa lite mer: https://colmarp.wordpress.com/

“Kolmården (fsv. Colmarþ och Kulmarþ, antagligen af ett subst. marþer, skog; således ”kolskogen”), bergs- och skogstrakt i Östergötland, Södermanland och Närke. Den breda, tillplattade, af en mängd tvärdalar, kärr och vattendrag söndersplittrade bergåsen höjer sig s. v. om Nyköping ur Östersjön. Öfver slättlandet sträcker den sig, med kullar af 15 till 60 m. höjd, västerut, brant stupande mot s. till Bråviken, Östergötlands slättbygd och sjön Glan, men mot n. småningom öfvergående i de lägre kuperade trakter, som omgifva Södermanlands insjöar. Mot n. v. sträcka sig K:s utsprång ända till sjön Sottern i Närke samt inåt Finspånga läns härad i Östergötland, sålunda sammanhängande med bergssträckningen Tylöskogen. Mångenstädes förekomma järn-, koppar- m. fl. malmanledningar. Berggrunden utgöres hufvudsakligen af röd gnejs; på flera ställen finnas

i denna inkilade mäktiga lager af kornig kalksten, hvilken sedan lång tid tillbaka…” Nordisk Familjebok

Min tanke var att med den klassiska distansen; 100 miles eller Century för engelskans hundra, att visa upp mångfalden och den kulturhistoriskt rika trakten.

Starten går vid Kvillinge kyrka vid Östgötaslättens norra slut. Vi cyklar i nordvästlig riktning, nästan uteslutande på bilglesa, eller bilfria, grusvägar. Rutten går via Bergkulla och Getsjötorp innan vi korsar Rejmyrevägen. Vi cyklar utmed Älgmyren innan vi når vägkorset vid Ormlången straxt utanför Lotorp. I Lotorp finns kiosk och pizzeria. Rutten slingrar sig fortsatt norr/nordväst utmed sjöarna Östjuten och Västjuten och vi cyklar förbi naturreservatet Tjuttorps ädellövskog.

Vi fortsätter mot den lilla byn Regna, vid kyrkan finns vattenkran och har du tur är STFs vandrarhem öppet. Vidare mot Regnaholms lövskog, som är väl värt ett besök om du inte har bråttom. Sedan följer den vackra vägen utmed sjön Regnarens norra sida. Vi passerar det gamla bruket Öfre Hevla bruk med de gamla byggnaderna bevarade. När vi når asfaltsvägen mot Rejmyre svänger vi höger, och straxt höger igen in på ny grusväg.

Nu går kosan söderut och vi passerar utkanten av Rejmyre, där det finns både mataffär och restaurang. Rejmyre, mest känt för sitt glasbruk, hade även en gång i tiden mässingsbruk. Vi cyklar förbi Rodga såg och efter att ha nått stambanan, når vi även Rodga herrgård. Därifrån cyklar vi utmed Stocksjöns östra sida och ner mot Ågelsjön innan vi gör den sista klättringen för dagen och kommer ner till Ringstamo och cyklar utmed Kvillingeförkastningen tillbaka på asfaltsvägen till kyrkan.

Rutten är ca 160 km och har ca 1000 höjdmeter. Kolmården är sällan slätt utan det är som vi säger “rolling hills”. Underlaget är, med få undantag, mycket bra och hela rundan är cykelbar, med reservation för ev stängda bommar.


Om du laddar ned någon av rutterna skulle vi bli glada om du skänkte en valfri slant till TUGs insamling till förmån för Läkare Utan Gränser. Du kan även Swisha ditt bidrag till insamlingen på 123 338 01 77.


Detta kan en gåva bidra med

Ingen summa är för liten att skänka och här kan du se några exempel på vad en gåva kan bidra med för Läkare Utan Gränser:

20 kr – Kan räcka till att vaccinera 6 barn mot en av världens mest smittsamma sjukdomar, mässling.

30 kr – Kan räcka till att behandla 2 människor som drabbats av malaria.

Tänk på att respektera människor och djur, följ lagar och regler och cykla på ett säkert sätt för dig och andra. Ha rätt utrustning med dig och framför allt: Ha kul! Du kan få goda tips här Tips om Gravel